Oprocentowanie lokat i kredytów

Stopy procentowe a kredyty

Rok 2016 zeszedł przy niskich stopach procentowych i nie zanosi się na to, tak aby w tym roku stan ten uległ intensywnej zmianie. Zmiany najprawdopodobniej będą, ale kosmetyczne. Co istotne, mogą ominąć osoby które liczą na zwiększenie zysków z odsetek od lokat.

Aktualne zapowiedzi wskazują, że na podwyżki stóp procentowych przyjdzie nam poczekać jeszcze ponad rok. W 2017 roku oprocentowanie lokat może zwiększyć się o zaledwie parę dziesiątych punktu procentowego. Wiadomość ta powinna wszelako ucieszyć kredytobiorców, którzy w dalszym ciągu będą mogli liczyć na tanie pożyczki. Aczkolwiek kredyty mieszkaniowe zaczną być ciężej dostępne, jeśli zaakceptowany zostanie projekt nowej ustawy o kredytach hipotecznych.

W rzeczywistości podwyżki WIBOR i WIBID, od których pośrednio kształtuje się oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki, przeważnie wyprzedza samo zwiększenie stóp procentowych NBP.